Fa. Zápalka  tel: 605214299, 739857610

 

 

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů ve stížených podmínkách je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších disciplín v arboristice. Jedná se totiž o práci, která je vždy trochu jiná. Profesionál zde musí spojit veškeré své zkušenosti, dovednosti a obezřetnost, aby práci provedl především bezpečně a s uspokojivým výsledkem. Rozhodně to není nic o hrubé síle bez rozumu či o frajerství.

Káceli jsme již nebezpečné stromy nad kaplí, nad skleníkem, nad střechami domů, na hřbitovech i kolem kostelů. Dokonce i nad mlýnským náhonem a v řece. Naše firma je samozřejmě kryta pojištěním proti způsobené škodě.

 

Kácení v rizikových podmínkách provádíme následujícími metodami:

Prosté směrové kácení  -  všude, kde to podmínky dovolují používáme prosté směrové kácení ze země, a to i tam,kde by si to většina dřevařů-dřevorubců netroufla. Používáme totiž speciální pomůcky a velmi kvalitní nástroje. Především se však jedná o užití bohatých zkušeností, ale též triků a vychytávek. Směrové kácení je pro zákazníka nejrychlejší a tedy i nejlevnější varianta.

Postupné kácení stromů ?odshora"   -   Pomocí speciálních stromolezeckých a    horolezeckých technik jsme schopni v podstatě strom ?rozebrat" a spustit dolů po částech. Používají se při tom nejrůznější pomůcky (kladky, spouštěcí bubny, lanové soustavy, ...). Postupné kácení je efektivní využít všude tam, kde není dost prostoru, nebo kde není možné použít jiné zařízení.

Postupné kácení z plošiny  -  použití vysokozdvižných mechanických plošin nemusí být vždy ten finančně nejnáročnější způsob. Naopak, v některých případech se může jednat o velmi rychlý a bezpečný způsob řešení problému.

Kácení pomocí jeřábu   -   nepříliš častý, ale překvapivě rychlý způsob kácení, především do situací, kde je mnohem výhodnější zpracovávat kácenou dřevní hmotu mimo prostor vlastního kácení. Z dálky to vypadá jednoduše, ale rozhodně nikomu nedoporučujeme, aby si objednal jeřáb a zkoušel to sám. Jde o činnost vysoce náročnou na přesnost řezu a odhadu celkové rovnováhy kmene a kácených částí. To zvládne pouze zkušený a proškolený odborník.