Fa. Zápalka  tel: 605214299, 739857610

Nabízíme

 

Zajišťujeme pravidelnou i jednorázovou údržbu zeleně a to sekání travnatých ploch, průklest keřů.

Profesionálně udržovaná zeleň zvyšuje atraktivitu daného místa. 

 

                  Řez stromů a keřů

                                                                                                                                 Tvarování živých plotů 

               Chemická likvidace plevele

 

                                                              

                  areály firem a obchodních center

                Pravidelná smluvní údržba

                 Likvidace náletových dřevin

                 Úklid zpevněných ploch

                Chemická likvidace plevele

 

              veřejná zeleň a krajina

              Celoroční údržba zeleně

              výsadby vzrostlých stromů

          Řez stromů (výchovný, zdravotní, bezpečnostní)

           Výživa kořenového systému

           Vazba korun stromů

            Ošetření dutin

           Ošetření památných stromů

         Kácení stromů i ve ztížených podmínkách

             Odstranění pařezů

 

 

 

 

 

 

TOPlist